Tebbet yeda ebi lehebin (ahmedin)..

Buradaki başlık aslında Kur’an’daki bir ayette geçer. Bir bölümü itibarı ile ayetin aslı (mealen) şudur: “Tebbet yeda ebi Lehebin”. Ebu Leheb, Hazret-i Muhammed’in iflah olmaz bir müşrik olan amcasının adıdır. İşte “ellerin kurusun Ebu Leheb” diye başlayan bu sureye göre Ebu Leheb’in cehennemde yanacağı, eşinin de onunla birlikte yanacağı bildiriliyor.

Eğer İslam’a inanılıyorsa, Tıpkı İslam Tarihi’nde adı geçen Ebu Leheb gibi bir katil, bir inkarcı, bir müşrik olan “ebu Ehmed” veya Ahmed’in babası Erdoğan da aynı akibetten kurtulamayacaktır (İslam inancına göre bu böyledir). Libya’dan tutun Suriye’ye kadar “İslam”ım diyen insanları öldüren veya öldürten, içte ise kitlesel ölümlerle “Kürt Avı”na çıkan, fakirin ekmeğini yeni yetme, Almanya’nın deyimi ile Fethullah Gülen mafiasına peşkeş çeken bu muassır Ebu Leheb şu anda en çılgın anti Kürt planlarını uygulama alanına sokmakla meşguldur..

Erdoğan şu sıralar Zerdüştiliği, Êzdîliği, Avesta’yı hedefine koymuş vuruyor.. “müslümanım” diyen bu inkarcı adam mensup bulunduğunu söylediği dinde “imanın şartları”nı bir kısmına inançsızlığını dile getirmekle sapkınlar arasındaki yerini alır.. Oysa Kur’an’da sadece Hacc Suresi’nin 17. Ayeti’nde yer alan “mecusilik”, Zerdüşt dinine verilen adlardan biridir.Bu ayet şöyledir (mealen):

“Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiler, hristiyanlar, mecusiler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir”.. Demek ki Mecusilik ve aasıl adı ile Zerdüştilik Kur’an tarafından açıkça tanınan bir dindir. Zerdüşt bu dinin peygamberidir (zaten peygamber kelimesi de bu dinden kaynağını alıyor)..

İslam’da imanın altı şartı vardır. Bunlardan biri de peygamberlere inanmaktır.. Yani Zerdüşt’e inanmamak küfürdür! Erdoğan son zamanlarda dünyalığını iyi yaparken, ahiret hayatına bir kafir olarak haazırlanmaaktadır. Küfre dalmaktan asla vazgeçmeye niyetli değildir (İslam inancıdır bu)..

Zerdüştilik bir şemsiye gibi, bir çok dini altında barındırır. Tam da böyle olmasa da Êzdîlik, Kızılbaşlık, Mani dini bunlar arasında sayılabilir. Türkler’in çoğu bilmez ama Doğu Manicilik, Türkler arasında büyük taraftar kitlesi toplamıştır.

Şu kaynaklara bakınız:

-Van Togerloo, Alois, “La Structure de la Communauté Manichéenne dans le Turkestan Chinois à la Lumière des Emprunts moyen-Iraniens en Ouigour ” Central Asiatic Journal 25 (1982).

Roemer, Hans Robert (ed.), History of the Turkic Peoples in the Pre-Islamic Period.
Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2000.

Geng, Shimin, “Notes on an Ancient Uighur Official Decree Issued to a Manichaean
Monastery”, Central Asiatic Journal Vol. 35, No. 3-4 (1991)

Czaplicka, M.A., The Turks of Central Asia in History and at the Present Day. Oxford:
1918.

Vs..

Bütün bunlara ek olarak, Erdoğan denilen adamın oldukça cahil olduğu da ortaya çıkıyor ve daha açığı bu cehaleti her cümlesinde sırıtıyor. Adam Kürd’ün, haydi biraz daha daraltalım; bir kısım Kürd’ün “Zerdüşt” olduğunu söylüyor.. Düşünün eğer 40 Milyon Kürt varsa bunların yarısı sadece Zerdüşti değil, “Zerdüşt” oluyor.. Aynı şekilde Êzdîliğe laf atıyor, ortak bir mitolojiden gelen Êzdilik ile Zerdüştiliği karıştırıyor. Unutmayalım, ikisi de kutsal, ikisi de en aşağısından 3000 yıllık bir geçmişten gelen bu Kürdistani akraba dinler uğradıkları büyük zulme karşın hala yaşıyorlarsa, bu, ikisinin de hayat aldığı kaynağın sağlamlığına işaret ediyor.

Tarihleri boyunca, başta Osmanlılar olmak üzere Arap-İslam halifeleri tarafından katliamlarla kırdırıla, kırdırıla sayıları bir avuç kalan ve yok olmamak için her türlü aşağılama ve göçe rağmen varlıklarını sürdüren bu şerefli insanlar alçakça saldıran bir devşirmenin hedefi haline gelmişlerdir. 21.Yüzyıl’da böylesine bir ilkellik ancak elde kılıç diğer bütün inançlara saldıran talan malum bir dinsel grubun eseri olabilir.

Peki, Erdoğan niçin İslam inancına göre kafir olmayı dahi göze alarak Zerdüştiliğe bu kadar ağır saldırılarda bulunuyor?

Sebeplerin tümü psikolojik savaş kapsamındadır. Bunlar:

-İslam dinine bağlı Kürtler ile Alevi, Êzdî, Kakeyî ve Şebekî Kürtler’i karşılaştırmak, onlar arasında iç çatışma yaratmak,

-Kürtler’in kültürel değerlerine saldırarak onların mitolojilerini cahil bazı Kürt kitlelerinin gözünden düşürmek,

-Kürtler’i, günümüzün gizli olduğu tarihlerine sahip çıkarak tarih bilincine ermekten alakoymak

Olarak ortaya konulabilir..

Buna karşın esaslı bir aydınlatma seferberliği gereklidir. Kültürümüze esaslı bir faşist saldırı düzenlenmişse bunun cevapsız kalması, tarihimize ve kültürümüze boşvermişlik anlamını taşır. Hani günümüz tarihimizde gizlidir. .

Evet; Êzdilik, Kızılbaşlık, Kakeilik, Şebekizm yaşayan, Zerdüşt Dini ise bir kültür olarak hayatımızda yer almışken biz bu en büyük malvarlığımıza yapılan saldırıyı es geçemeyiz. Unutmayınız, dünya tarihinin ilk ve belkide tek aanti-feodal dini Zerdüştilik’tir. Batılı bilim adamlarının çoğunun dediği gibi; “The founder of monoteizm” (Tek-Tanrıcılık’ın kurucusu) Zerdüşttür. Tanrı’yı değil de insanı merkezine koyan tek din Kürdistan’da vücut bulmuştur (o dinin adını da siz bulun..

“Haklıların, doğrudan yana olanların birliğini savunan din Kürdistan’da vücut bulmuşken.. Kötü ile uzlaşma teşebbüsünü dahi yasaklayan Zerdüştizm, elbette KÜLTÜR OLARAK SAVUNULACAKTIR!.. Bu bilinsin..

2012-10-22

A Sirac Kekuyon

Gorusunuzu yaziniz